Sierra GC wygrywa Pierwszy Klubowy Puchar Polski Seniorów

1 października 2015

Po trzech dniach zmagań (23- 25 września) na polu golfowym Rosa Private GC pod Częstochową 76 zawodników reprezentujących siedemnaście klubowych drużyn zakończyło zmagania w pierw-szym w historii Klubowym Pucharze Polski Seniorów.

O pomyśle stworzenia tego turnieju opowiedział Bogusław Bil, prezes Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów: „Klubowy Puchar Polski Seniorów powstał, aby wypełnić pewną lukę i dać szansę rywalizacji drużynowej w tej kategorii wiekowej. Organizatorzy mieli pewne obawy czy pomysł zor-ganizowania tego typu zawodów spotka się z zainteresowaniem seniorów. Rezultat przeszedł naj-śmielsze oczekiwania: do turnieju zgłosiło się ponad dwadzieścia klubów”.

Zdobywcą Pierwszego Klubowego Pucharu Polski Seniorów została Sierra GC. Praktycznie niezagro-żona od pierwszego dnia. Na drugim miejscu uplasował się zespół A&A GC, a na trzecim Modry Las GC 2. W klasyfikacji indywidualnej bezkonkurencyjny był Henryk Konopka (Sierra GC) z liczba ude-rzeń 228. Na kolejnych miejscach uplasowali się Eroll Mills (Jeleniogórski KG) i Andrzej Bagiński (Sier-ra GC), kolejno z wynikami 249 i 251.

Jak dodał Bil organizacja Klubowego Pucharu Polski Seniorów nie była łatwa: „Co prawda format turnieju zmieniał się parę razy, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na przyjęcie regulaminu bardzo podobnego do tego, jaki już od wielu lat obowiązuje w turniejach organizowanych przez ESGA. Z radością należy stwierdzić, że zalety tego regulaminu, w którym o końcowych lokatach decyduje każdy dzień, każda runda i każdy zawodnik, zyskały poparcie zdecydowanej większości uczestniczą-cych klubów”.

Miejsce i termin drugiej edycji zostaną ogłoszone na początku nowego sezonu golfowego.

Pełne wyniki na stronie www.midgolf.pl