Pola golfowe dla wszystkich. Poradnik inwestora – rusza serwis internetowy programu!

23 września 2015

Polski Związek Golfa uruchomił serwis internetowy poświęcony projektowaniu, budowie i eksploatacji pól golfowych dla wszystkich. Jednym z jego głównych zadań jest promowanie publikacji poświęconej tej tematyce pt. „Pola golfowe dla wszystkich. Poradnik inwestora”, autorstwa Jerzego Dutczaka.

Założenia programu wspierającego działania ukierunkowane na rozwój golfa, poprzez tworzenie warunków infrastrukturalnych do gry przedstawił na początku sezonu prezes Polskiego Związku Golfa – Marek Michałowski: „Wbrew temu co się powszechnie uważa, golf w Europie Zachodniej i krajach anglosaskich popularyzuje się przede wszystkim poprzez publiczne, komunalne i ogólnodostępne pola golfowe, otwarte dla wszystkich, gdzie za niewielką opłatą całe rodziny mogą czerpać radość z gry. W Polsce doczekaliśmy się już pięknych pól golfowych z prawdziwego zdarzenia, zbudowanych z rozmachem i niczym nie ujmujących swym odpowiednikom w krajach wysokorozwiniętych. Ciągle doskwiera nam jednak niewielka liczba publicznych obiektów zlokalizowanych – dosłownie i w przenośni – bliżej ludzi”.

Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji projektu „Upowszechnianie golfa w Polsce poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury golfowej”, nad którym patronat honorowy objął Polski Komitet Olimpijski. Na początku lipca b.r. publikacja trafiła do wszystkich gmin i samorządów wojewódzkich w Polsce.

Potencjalni inwestorzy publiczni mogą z niej czerpać nie tylko wiedzę jak rozsądnie, za ile, co i gdzie budować, ale również znaleźć wskazówki jak utrzymać i skutecznie zarządzać polami golfowymi już po ich wybudowaniu.

„W naszym kraju brakowało dotychczas kompletnego, a zarazem przystępnie i atrakcyjnie napisanego poradnika na temat budowy i zarządzania polami golfowymi. Lukę tę wypełnia prezentowana tutaj książka Jerzego Dutczaka”.

Z recenzji wydawniczej:
prof. dr hab. Marek Kosmala,
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

„Poradnik inwestora” jest obowiązkową lekturą wszystkich osób, organizacji i instytucji, które rozważają udział w przedsięwzięciu, jakim jest budowa obiektu do gry w golfa”

Z recenzji wydawniczej:
Ryszard Kozieras
PGA Polska

Wersję elektroniczną książki można pobrać z oficjalnej strony programu:
poradnikinwestora.pzgolf.pl.

Fot. strzalynafairwayu.pl