Kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf

3 września 2015

Tylko do 10 września można zgłosić się na kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W imieniu uczelni serdecznie zapraszamy do zapisów.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia rekreacyjnego z golfa. Głównymi zadaniami są nauczanie i doskonalenie techniki gry w golfa, zapoznanie z zakresem wiedzy teoretycznej zawartej w tematyce wykładów oraz prowadzenie zajęć w formie instruowania gry (techniki) w golfa w treningu oraz walce sportowej.

Część specjalistyczna kursu (90 godzin dydaktycznych) kierowana jest do absolwentów kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz sport. Zapraszamy również zainteresowane osoby, które posiadają instruktora rekreacji w innej dyscyplinie i odbyli już część ogólną kursu. Absolwenci kursu otrzymają legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf.

Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych: 90 godzin części specjalistycznej i 60 godzin części ogólnej prowadzonej w formie e-learningu. Z części ogólnej kursu zwolnione są osoby, które ukończyły kierunek studiów turystyka i rekreacja lub osoby posiadające stopień instruktora rekreacji ruchowej w określonej specjalności.

Termin rozpoczęcia kursu: 20.09- 28.09. 2015 r.
Cena części specjalistycznej kursu: 1430 zł/ os.
Cena części ogólnej kursu: 200 zł/os.
Miejsce kursu: Lisia Polana KG
Prowadzący: instruktorzy i trenerzy PGA Polska

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa lub mailowo na adres studiapodyplom@awf.edu.pl do 10 września 2015 roku

Więcej informacji TUTAJ.

Centrum Kształcenia Podyplomowego
tel. 22 834 56 16
tel. 22 834 04 31 wew. 436
e-mail: studiapodyplom@awf.edu.pl

Fot. strzalynafairwayu.pl