Uchwała nr 35/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 3 sierpnia 2015 r.

3 sierpnia 2015

UCHWAŁA nr 35/2015

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powołania reprezentacji Polski na Drużynowe ME Seniorów 2015

 Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek wiceprezesa ds. sportowych Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala następujący skład reprezentacji Polski na Drużynowe ME seniorów:

a)                 Henryk Konopka (Sierra Golf Club)

b)                 Jan Musiolik (First Warsaw G&CC)

c)                  Andrzej Kuba (Krakowski Klub Golfowy Rok Zał. 2002)

d)                 Marek Grunt (Wielkopolski KG Stowarzyszenie)

e)                 Andrzej Jesionek (Amber Baltic GC)

f)                   Ryszard Sobiesiak (Toya G&CC)

g)                 Jan Morański (Śląski KG) – kapitan

§ 3.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki