Uchwała nr 31/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 12 czerwca 2015 r.

12 czerwca 2015

UCHWAŁA nr 31/2015

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na Uniwersjadę w Gwangju oraz dofinansowania zakupu strojów dla uczestników polskiego ekipy.

§ 1.

Na wniosek Zarządu Głównego AZS zatwierdza się następujący skład reprezentacji Polski na Uniwersjadę w Gwangju:

  • Michał Jadwisiak (kapitan drużyny żeńskiej)
  • Łukasz Szkudlarski (kapitan drużyny męskiej
  • Michał Jadwisiak
  • Piotr Dąbrowiecki
  • Tomasz Gajewski
  • Jan Szałagan
  • Amanda Majsterek
  • Dominika Antoniszczak

§ 2.

Zarząd PZG podejmuje decyzję o dofinansowaniu zakupu strojów reprezentacji Polski w wysokości 2500 zł brutto.

§ 3.

Zawodnicy i kapitanowie reprezentacji Polski finansują udział w zawodach we własnym zakresie / ze środków własnych.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki