Uchwała nr 29/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 8 czerwca 2015 r.

8 czerwca 2015

UCHWAŁA nr 29/2015

z dnia 8 czerwca 2015 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia czynności nieodpłatnego przeniesienia dóbr materialnych i niematerialnych Wielkopolskiego Klubu Golfowego oraz przyjęcia w poczet członków PZG

 

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG Wielkopolski Klub Golfowy jako stowarzyszenie rejestrowe, jednocześnie wykreśleniu z listy członków PZG ulega Wielkopolski Klub Golfowych działający jako stowarzyszenie zwykłe.

§ 2.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, zatwierdza się czynności nieodpłatnego przeniesienia dóbr materialnych i niematerialnych z Wielkopolskiego Klubu Golfowego działającego jako stowarzyszenie zwykłe, na Wielkopolski Klub Golfowych działający jako stowarzyszenie rejestrowe.

§ 3.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki