Ostateczne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG w dniu 20 maja 2015 r.

5 maja 2015

W nawiązaniu do Zawiadomienia nr 1 z dnia 30 marca 2015 r., Zarząd Polskiego Związku Golfa ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golf na dzień 20 maja 2015 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w pierwszym terminie na godzinę 12:30 oraz w drugim terminie na godzinę 13:00.

W załączeniu:
Zawiadomienie nr 2

Wszystkie  dokumenty na zebranie dostępne są w plikach elektronicznych w serwisie internetowym PZG w strefie dla posiadaczy licencji PZG po zalogowaniu.