Szkolenie sędziów w Sobieniach Królewskich 2015

9 kwietnia 2015

W dniach 27.03 – 28.03 w Sobieniach Królewskich odbyło się szkolenie, w którym wzięło udział ponad 25 sędziów golfowych. Tematyka spotkania obejmowała nie tylko interpretację reguł, ale także zagadnienia związane ze statusem amatora, tempem gry oraz informatyzacją pracy sędziów.

W trakcie szkolenia, zademonstrowano funkcjonalności nowej zakładki w serwisie PZG (umiejscowionej w strefie po zalogowaniu) tzw. moduł sędziowski oraz wprowadzono modyfikacje w panelu turniejowym w PZG Eagle. Dzięki sprzężeniu modułu sędziowskiego z centralnym systemem informatycznym PZG pojawi się możliwość sprawdzenia, kto sędziuje poszczególne turnieje oraz bieżącego nadzoru nad obsadą turniejów rankingowych.

Uczestników szkolenia zapoznano z decyzjami i interpretacjami reguł statusu amatora. Na stronie PZG w zakładce „Amatorstwo”, oprócz reguł statusu amatora, umieszczono przewodniki i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad regulujących zagadnienie amatorstwa w golfie.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Krzysztof Góra przedstawił założenia do zmian w zasadach weryfikacji i kwalifikacji sędziów golfowych wchodzących od 1 stycznia 2016 roku.

Ważnym punktem szkolenia było omówienie zagadnień związanych z tempem gry. Zbyt wolna gra jest nie tylko coraz częściej pojawiającym się problemem na polskich polach golfowych, ale stanowi jedno ze światowych i współczesnych wyzwań rynku golfowego.

„Podejmuje się wiele działań, aby choć trochę przyspieszyć granie. R&A wydało wytyczne dla sędziów, aby już na etapie przygotowywania regulaminu zawodów pamiętali o wpisaniu odpowiednich punktów, które będą dyscyplinować zawodników podczas turnieju. Istotnym jest, aby sędziowie konsekwentnie egzekwowali te zapisy. Dopiero wtedy można będzie mówić o stopniowym poprawianiu tempa gry. Nie jest to proces na jeden turniej czy sezon, ale jest to ciągła praca podczas wszystkich turniejów” – powiedział Krzysztof Góra.

Na koniec, sędziowie zapoznali się również z niektórymi interpretacjami reguł wydanymi przez R&A. Szczególnie ożywioną dyskusję wywołało przedstawienie stanowiska R&A w sprawie reguły 16-1 związanej z dotykaniem linii puttowania. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Fot. strzalynafairwayu.pl
Fot. strzalynafairwayu.pl