Uchwała nr 15/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 marca 2015 r.

9 marca 2015

UCHWAŁA nr 15/2015
z dnia 9 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatów Zarządu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa przyznaje patronat honorowy PZG następującym inicjatywom:
– Architektoniczna Liga Golfa – organizator Golf Park Józefów
– Mistrzostwa Polski Golfowo – Brydżowe – organizator Binowo Park GC
– Pair Golf Challenge – organizator Binowo Park GC
– Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie- organizator Binowo Park GC
– World Golfers Championship Poland- organizator Binowo Park GC
– Baltica Ladies Golf Cup – organizator Binowo Park GC

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki