Uchwała nr 30/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 września 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 30/14
z dnia 22 września 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zakupu sprzętu i adaptacji Studia Treningowego w Centrum Szkolenia KN
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Podjęto decyzję o zakupie sprzętu i adaptacji Studia Treningowego w Centrum Szkolenia KN zgodnie z przedłożonymi ofertami firmy wykonawczej TENEO oraz MIA Sports Solution Ltd.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki