Uchwała nr 27/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 27/14
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie delegacji członka zarządu na Biennial Meeting IGF
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Oddelegowuje się Janusza Sikorę, wiceprezesa ds. sportowych jako delegata PZG na Biennial Meeting Międzynarodowej Federacji Golfa, które odbędzie się w Karuizawa w Japonii, 8 października, podczas drużynowych mistrzostw świata w 2014 r.

§ 2.
Koszty delegacji zostaną pokryte z budżetu PZG.

§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki