Uchwała nr 25/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 4 lipca 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR 25/14
z dnia 4 lipca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji na Polish Open 2014
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza się skład reprezentacji Polski na LOTOS Polish Open 2014 na podstawie podziału miejsc z „dzikich kart” przyznanych PZG przez organizatora. Lista zawodników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 – Lista zawodników reprezentacji Polski na LOTOS Polish Open 2014

Pierwsze trzy miejsca Citi Handlowy Mistrzostwa Polski Matchplay:
1. Jan Szmidt
2. Mateusz Gradecki
3. Kamil Tatarczuk

12 zawodników wyłonionych przez trenera kadry narodowej spośród kadry Polski:
1. Thomas Bosco – Cwiok
2. Adrian Meronk
3. Jędrzej Gąsienica – Ciułacz
4. Jan Pietka
5. Adrian Kaczala
6. Mikołaj Geritz
7. Oskar Zaborowski
8. Jan Barucki
9. Adrian Jędrzejewski
10. Bartosz Myszka
11. Jakub Szyja
12. Tymoteusz Michaś