Uchwała nr 3/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2015 r.

14 stycznia 2015

Uchwała nr 3/2015
z dnia 14 stycznia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
sprawie zatwierdzenia budżetu i harmonogramu cyklu BMW Junior Tour 2015 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się budżet PZGolf Junior Tour 2015 na poziomie 96 008, 88 zł przy założeniu, że w każdym turnieju cyklu, za wyjątkiem turnieju finałowego, udział weźmie 50 uczestników. Budżet został oparty na założeniu, że w turnieju finałowym weźmie udział 70 uczestników.

§ 2.
Zatwierdza się harmonogram PZGolf Junior Tour 2015:

BMW Junior Tour 2015 – część północna

Lp.MiejsceData
1.Tokary GC7-8.07.2020
2.Sobienie Królewskie G&CC15-16.07.2020
3.Kalinowe Pola GC12-13.09.2020

BMW Junior Tour 2015 – część południowa
Lp.MiejsceData
1.Gradi GCTBA
2.Armada GCTBA
3.Toya G&CC11-12.08.2020
4.Kraków Valley G&CC 26-27.08.2020

BMW Junior Tour 2015 – finał
Lp.MiejsceData
1.Binowo Park GC25-27.09.2020

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki