Uchwała nr 18/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 maja 2014 r.

19 stycznia 2015

UCHWAŁA NR  18/14
z dnia 19 maja 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania kategorii rankingowej Rankingu PZG – Pucharu Polski
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek organizatora poparty przez Komisję Golfa Kobiecego, Zarząd PZG przyznaje turniejowi Dr Irena Eris Ladies Golf Cup 2014 rozgrywanemu w dniach 9-10 czerwca 2014 r. I kategorię rankingową Rankingu PZG.

§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki