Uchwała nr 30/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 września 2013 r.

16 maja 2014

UCHWAŁA NR 30/13
z dnia 9 września 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego Słubickie Towarzystwo Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków PZG stowarzyszenie Słubickie Towarzystwo Golfa.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki