Uchwała nr 28/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 września 2013 r.

16 maja 2014

UCHWAŁA NR 28/13
z dnia 9 września 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powierzenia prawa organizacji turniejów rangi mistrzostw regionów

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Powierza się prawo organizacji turniejów rangi mistrzostw regionów w dniach 21-22 września 2013 r. zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Mistrzostwa Regionów

2013 rok

Pole Golfowe

1

Dolny Śląsk

Gradi GC

2

Lubelszczyzna

Wierzchowiska Golf & Country Club

3

Małopolska

Royal Kraków / Kraków Valley

4

Mazowsze

Lisia Polana / Sobienie Królewskie G&CC

5

Pomorze

Postołowo GC

6

Pomorze Zachodnie

Binowo Park GC

7

Śląsk

Śląski KG

8

Warmia i Mazury

Sand Valley GC / MG&CC

9

Wielkopolska

Modry Las GC

10

Ziemi Łódzkiej

Mazury Golf & Country Club

11

Lubuskie

Kalinowe Pola

§ 2.
Organizatorzy zobowiązani są przestrzegać regulaminu Mistrzostw Regionów 2013 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Regulamin Mistrzostwa Regionów 2013

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki