Majowy kurs dla kandydatów na sędziów zakończony

26 maja 2014

W ostatni piątek zakończył się dwudniowy „Kurs podstawowy i egzamin z Reguł Gry w Golfa dla kandydatów na sędziów golfowych” zorganizowany w Sobieniach Królewskich. Przeprowadziła go kadra sędziów PZG I klasy, legitymująca się certyfikatami R&A. Jego ukończenie i pomyślnie zdany egzamin uprawnia do ubiegania się o certyfikat i licencję sędziego PZG.

Kurs kierowany był do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat reguł gry oraz uzyskaniem w przyszłości kwalifikacji sędziowskich. W szkoleniu udział wzięło 14 osób z klubów golfowych z całej Polski.

„Szkolenie podstawowe dla kandydatów na sędziów golfowych jest pierwszym etapem edukacji sędziowskiej, po zdanym egzaminie czeka ich praktyka i kolejne szkolenia coroczne dotyczące organizacji turniejów, przygotowania pola itp. Jak zwykle padało wiele pytań, a ponieważ kandydaci przejeżdżają przygotowani do egzaminu, więc dyskusje są bardzo merytoryczne i ciekawe. Ja lubię gdy takie dyskusje mają miejsce, bo na przykładach z życia wziętych można omówić ważne aspekty podawania rulingu. Sędzia musi bardzo dobrze znać Reguły. Równie ważne jest dobre rozumienie roli sędziego sportowego, dlatego pod tym kątem prowadziliśmy wiele interesujących dyskusji  – zrelacjonowała Jolanta Makuch, wykładowca na kursie.

„Według opinii prowadzących szkolenie, grupa ta była bardzo dobrze przygotowana teoretycznie do uczestnictwa w kursie. Po wynikach egzaminu będzie można ocenić na ile to przygotowanie teoretyczne pomogło w osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu. Wszystkie wykłady oparte były o materiały z R&A, w tym tematykę poświęconą szkoleniu podstawowemu z Reguł Gry w Golfa” – powiedział Krzysztof Góra, przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG.

Osoby, które osiągną wynik ponad 70% poprawnych odpowiedzi zostaną kandydatami na sędziego golfowego. Aby otrzymać certyfikat sędziego klasy III, do końca roku 2014, trzeba spełnić następujące warunki:

1.    ukończyć 21 lat,
2.    osiągnąć HCP 32 lub niżej,
3.    asystować jako kandydat w co najmniej dwóch turniejach PZG,
4.    mieć pozytywne opinie od sędziego głównego turnieju i komitetu.

Zajęcia przeprowadzono w formie prezentacji na polu, ćwiczeń praktycznych, wykładów oraz prezentacji video.

Zakres tematyczny szkolenia objął następujące zagadnienie:
1. Etykieta, właściwe postępowanie na polu golfowym
2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia,
3. Obowiązki zawodnika reg.4- reg.6
4. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki reg.10- reg.19
5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień reg.20-reg.28
6. Systemy gry
7. Sprzęt
8. Reguły lokalne, regulamin turnieju
9. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka.

„Polski Związek Golfa opracował długofalowy program szkolenia sędziów golfowych i w cyklu dwuletnim odbywać się będą kolejne szkolenia podstawowe adresowane do kandydatów” – podsumował.