Narodowy Program Rozwoju Juniorów – jednolity system szkolenia w całej Polsce!

20 marca 2014

Narodowy Program Rozwoju Juniorów, czyli wieloletni projekt rozwoju golfa dzieci i młodzieży w Polsce, został przyjęty w większości krajowych obiektów, prowadzących szkolenie golfowe.

Umowę z PZG dotyczącą wdrożenia Narodowego Programu Rozwoju Juniorów podpisało PGA Polska (jako partner szkoleniowy), a następnie obiekty: A&A, Armada GC, Binowo Park, First Warsaw G&CC, Gradi GC, Golf Park Józefów, Golf Parks Poland, Kalinowe Pola, Kraków Valley G&CC, KG Lisia Polana, Olympic GC, Sierra GC, Sobienie Królewskie G&CC, Śląski KG, Toya G&CC, Tyski KG, Pole Golfowe Zawarcie.

Program integruje wszystkie inicjatywy PZG oraz pól i klubów golfowych, podejmowane dotychczas w tym obszarze. Jego realizacja w kolejnych latach ma za zadanie przyczynić się do stworzenia piramidy selekcji do golfa wyczynowego w Polsce, a w szczególności do zwiększenia liczby juniorów czynnie uprawiających ten sport. Jego celem jest nie tylko rozwój golfa wyczynowego, ale również promocja golfa amatorskiego wśród dzieci i młodzieży jako sportu dla wszystkich i sportu na całe życie. Środkiem do realizacji tych celów jest organizacja współzawodnictwa sportowego na poziomie juniorskim – turniejów golfowych oraz prowadzenie ujednoliconego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Przystępując do programu obiekty partnerskie zobowiązały się do respektowania zasady wzajemności względem innych uczestników projektu, na rzecz realizacji celów i zadań NPRJ.

Cele NPRJ realizowane będą przez PZG m.in. poprzez:

 • Organizację systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży w golfie (organizację i promocję cykli turniejów PZGolf Junior Tour, zawodów rangi otwartych mistrzostw klubu juniorów, mistrzostw Polski juniorów, rozwój i promocję rankingu PZG w kategoriach juniorskich, rozwój i promocję współzawodnictwa klubów golfowych w ramach rozgrywek o Klubowy Puchar Polski Juniorów);
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu certyfikowania umiejętności juniorów z zakresu ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności specjalistycznych – golfowych (np.: dzienniczki treningowe, opaski na ręce, zawieszki na torby);
 • Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia juniorów w golfie;
 • Organizowanie szkoleń i kurso-konferencji dla trenerów i instruktorów dot. Narodowego Programu Rozwoju Juniorów;
 • Rozwój i rozbudowę Centrum Szkolenia PZG oraz zapewnienie i utrzymanie jego mobilnego charakteru;
 • Rozwój infrastruktury i narządzi informatycznych wspomagających proces monitoringu treningu oraz szkolenia sportowego, w tym aplikacji „PZG Birdie”;
 • Zatrudnienie przez PZG profesjonalnych trenerów oraz kadry współpracującej celem koordynacji NPRJ;
 • Realizację programu kadry narodowej w kategoriach juniorskich;
 • Rozwój infrastruktury i narządzi informatycznych wspomagających proces organizacji współzawodnictwa sportowego w golfie.

W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Rozwoju Juniorów obiekty partnerskie zobowiązały się m.in. do:

 • Stworzenia sekcji juniorskiej zajmującej się szkoleniem i rozwojem juniorów w zakresie gry w golfa;
 • Standaryzacji procesu szkolenia juniorów w golfie do wymagań określonych przez koordynatorów NRPJ;
 • Zatrudnienia lub wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Szefa Wyszkolenia ds. sekcji juniorskiej posiadającej udokumentowane kompetencje trenerskie lub instruktorskie, współpracującej
 • z koordynatorami NPRJ;
 • Promocji szkoleń organizowanych w ramach sekcji juniorskiej;
 • Organizacji i promocji cyklicznych, corocznych otwartych mistrzostw klubu juniorów;
 • Organizację i promocję współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • Współpracę z samorządem lokalnym w zakresie tworzenia warunków dla organizacji szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w golfie.

Klub/obiekt golfowy celem popularyzacji szkolenia juniorów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów zobowiązuje się stosować promocyjne stawki za szkolenie juniorów oraz promocyjne stawki za prawo gry juniorów na obiektach golfowych administrowanych przez klub.

Ustalono, że przy wejście do projektu zajęcia selekcyjne prowadzone dla dzieci w grupach wiekowych 8-10 i 11-13 lat (opcjonalnie dla juniorów w starszym wieku) będą odbywały się 4 x 60 min. w miesiącu/ w tym 1 zajęcia  poświęcone testom programu. Cena maksymalna to 60 zł brutto miesięcznie, obejmuje opiekę trenerską, piłki na driving range, dostęp do obiektów w ramach zajęć. Dodatkowo płatne (20 zł brutto) będą materiały certyfikacyjne programu: 2 dzienniczki, 3 opaski na ręce, 3 zawieszki na torby.

Uregulowano także opłaty za roczne członkostwo juniorów w klubie – maksymalne opłaty roczne brutto mogą wynosić:

WiekMałe członkostwo (nieograniczony dostęp do obiektów treningowych)Duże członkostwo
(nieograniczony prawo gry na dużym polu i dostęp do obiektów treningowych)
Piłki na driving rangeMateriały programu (2 dzienniczki, 3 opaski, 3 zawieszki)
U12100 zł1000 zł 50% ceny 20 zł
U14150 zł1000 zł 50% ceny 20 zł
U16200 zł1000 zł 50% ceny 20 zł
U18250 zł1000 zł 50% ceny 20 zł

Opłaty nie zawierają kompleksowej opieki trenerskiej i szkoleniowej, ew. udziału w zawodach i turniejach, kosztów logistycznych, zakupu sprzętu oraz kosztów prowadzenia treningu specjalistycznego i profesjonalnego – w tym celu mogą być / powinny być tworzone odrębne grupy szkoleniowe w ramach struktur klubowych.

Prawo do gry i dostępu do obiektów treningowych na polach partnerskich programu (maksymalne opłaty jednorazowe brutto) ustalono na poziomie:

Obiekt golfowyDni tygodniaWeekend
Małe pole 9-dołkowe / P&P / Akademia20 zł30 zł
Duże pole 9-dołkowe50 zł80 zł
Duże pole 18-dołkowe90 zł140 zł

Dodatkowo obiekt partnerski, jako partner NPRJ zobowiązuje się zapewnić, że Szef Wyszkolenia ds. sekcji juniorskiej w szczególności będzie odpowiedzialny za:

 • Organizowanie i prowadzenie testów NPRJ co najmniej raz w miesiącu dla wszystkich juniorów objętych programem;
 • Organizowanie regularnych treningów dla juniorów z określoną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu;
 • Współpracę z zawodnikami przy planowaniu założeń treningowych i startowych na dany sezon;
 • Przygotowywanie planów treningowych dla zawodników;
 • Analizowanie i utrwalanie wyników oraz osiągnięć zawodnika (startowych i treningowych) za pomocą aplikacji informatycznych PZG;
 • Przygotowywanie zawodników do startów w turniejach.

PGA Polska, jako partner szkoleniowy projektu odpowiadać będzie za:

 • Edukację instruktorów do pracy z juniorami oraz szkolenie z zakresu egzaminowania na poszczególne stopnie programu;
 • Współpracę z menedżerami obiektów golfowych w zakresie organizacja sekcji juniorskich;
 • Komunikację wewnątrz struktur trenerskich i uzyskanie akceptacji oraz zrozumienia dla projektu.

Wszyscy zainteresowani technicznymi i organizacyjnymi aspektami NPRJ są zaproszeni na Otwarty Dzień Narodowego Programu Rozwoju Juniorów, który odbędzie się w czwartek 24 kwietnia w Centrum Szkolenia Kadry Narodowej w Sobieniach Królewskich. Wydarzenie poprowadzi Mike O’Brien – trener kadry narodowej. Impreza kierowana jest głównie do trenerów, instruktorów i nauczycieli WF. Mile widziani będą również juniorzy wraz z rodzicami.

Więcej informacji na stronie: Junior.pzgolf.pl

Fot. www.strzalynafairwayu.pl