Powstaje pierwszy driving range w Białymstoku

27 stycznia 2014

W Białymstoku dobiega końca budowa strzelnicy golfowej oraz domku klubowego z symulatorami. Pierwszy golfowy obiekt w tym mieście powstaje dzięki dotacji unijnej.

Driving zlokalizowany będzie blisko centrum aglomeracji, na terenie o powierzchni ok. 5000 m2, przy ul. Marczukowskiej. Budynek klubowy jest już gotowy, a zakończono właśnie przetarg na wyposażenie go w symulatory.

Teren pod inwestycję został przekazany klubowi Golfstok przez Urząd Miejski w Białymstoku na 20-letnią dzierżawę.

„Stowarzyszenie zobowiązało się do rozpropagowania golfa wśród mieszkańców, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej. My właśnie taki kierunek obraliśmy – aby  golf był sportem ogólnie dostępnym i nie kojarzył się z elitarnością. Chcielibyśmy, by jak najwięcej dzieci i młodzieży mogło spróbować tej dyscypliny, a może wtedy pojawią się prawdziwe talenty” – powiedział Janusz Kazberuk, prezes klubu Golfstok.

Golfstok to pierwszy klub golfowy w województwie podlaskim. Powstał w 2002 roku i od tego czasu jego zarząd oraz członkowie aktywnie działają na rzecz promocji golfa w Białymstoku. W 2013 r. udało się podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim, na mocy której powstaje driving range w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-13 (Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu).

„Golfstok od dłuższego czasu szukał swojego miejsca w Białymstoku. Jesienią 2012 roku zastał ogłoszony nabór wniosków do programu Unijnego (Działania 3.1), w którym tego typu inwestycja mogła być finansowana. Firma zewnętrzna napisała wniosek, równolegle powstał projekt budowlany. Całość przedsięwzięcia zajmie łącznie około 1,5 roku. Należy podkreślić bardzo przychylne stanowisko zarówno Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, jak i Urzędu Miejskiego w Białymstoku” – opisał Kazberuk.

Driving pierwszych graczy przyjmie wiosną tego roku.

Strona klubu Golfstok Białystok: http://golfstok.pl/