Stan pola ważniejszy od infrastruktury klubowej

12 listopada 2013

Jaką wagę przywiązują golfiści do stanu utrzymania pola? Wyniki tegorocznego badania pod nazwą “Rozwój golfa w Wielkiej Brytanii” wskazały, że projekt obiektu i jego utrzymanie to najważniejsze czynniki zachęcające brytyjskich graczy do wizyty na danym polu.

Według firmy Syngenta, która przeprowadziła ankiety, projekt i utrzymanie pola sa najważniejsze dla golfistów o niskim handicapie, mężczyzn i młodszych graczy, a kwestie związane z domkiem klubowym, takie jak jakość jedzenia i poziom pro shop’u liczą się w minimalnym stopniu.

Z tego powodu Syngenta, na łamach magazynu Golf Inc. doradziła właścicielom pól inwestowanie w pole, a nie domy klubowe.

Rod Burke, jeden z menedżerów firmy, tłumaczył, że zmiana projektu dołków, poprawa bunkrów oraz inwestycja w sprzęt mający na celu poprawę murawy mogą pomóc w zachęceniu większej ilości graczy i skutkować większym zwrotem niż polepszanie infrastruktury klubowej. Właścicielom obiektów zalecił także kładzenie nacisku na jakość murawy, w szczególności greenów, ponieważ  “stan pola do gry” sprawia golfistom “największą satysfakcję”.

Syngenta w ostatnich dwóch latach przeprowadziła dwa badania rynkowe – „Badanie golfistów” w 2011 r. i „Rozwój golfa w Wielkiej Brytanii” w 2013 r., mające na celu pomóc polom i przemysłowi golfowemu w lepszym zrozumieniu, czego oczekują gracze, co może zachęcić więcej osób do gry oraz wypracować przyszłe rozwiązania dla pól.

fot. Strzalynafairwayu.pl