Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu WZD PZG w dniu 27 maja 2013 r.

14 maja 2013

Zarząd PZG ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 27 maja 2013 r. w Hotelu Gromada, w Warszawie.

Do pobrania:

Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu WZD w dniu 27 maja 2013 r.