Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczego WZD PZG w dniu 27 maja 2013 r.

8 kwietnia 2013

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Zarząd PZG zwołał Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZG na 27 maja 2013 r. w Hotelu Gromada w Warszawie.

 

W załączeniu:

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczego WZD PZG