Adrian Meronk dziękuję za grę Arturowi Dziugiełowi – klubowe MP 2012

9 stycznia 2013