Termin organizacji Mistrzostw Regionów w 2013 r.

3 grudnia 2012

Zgodnie z decyzją Zarządu PZG z dnia 26 listopada 2012 r. Mistrzostwa Regionów w 201 3r. zostaną zorganizowane w terminie 21-22 września (sobota-niedziela).