Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu WZD w dniu 29 maja 2012 r.

15 maja 2012

Zarząd PZG ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 29 maja 2012 r. w Warszawie. Materiały na przedmiotowe zebranie zostały zamieszczenie w strefie dla członków PZG (konto golfisty) po zalogowaniu.

Do pobrania: Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu WZD w dniu 29 maja 2012 r.