Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 29 maja 2012 r.

2 kwietnia 2012

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu PZG Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwałą nr 13/12 z dnia 26 marca 2012 r., Zarząd PZG zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 29 maja 2012 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w sali konferencyjnej „Agat”, w pierwszym terminie na godzinę 12.00 oraz w drugim terminie na godzinę 12.30.

Do pobrania:

zawiadomienie