Wybory Zarządu PGA Polska

21 marca 2012

11 maja w Kalinowych Polach odbędzie się Walne Zebranie Członków PGA Polska, którego głównym celem jest wybór nowego prezesa. Jednocześnie Zarząd PGA poinformował o otwarciu konkursu na to stanowisko.

Kandydat musi dostarczyć na 21 dni (tj. do 19.04.2012) przed Walnym Zebraniem Członków program rozwoju PGA Polska wraz z informacjami o sobie.

Do czasu wybrania nowego prezesa, funkcję pełniącego obowiązki prezesa będzie pełnić, wybrany jednogłośnie przez zarząd, Marek Sokołowski.

Wybory spowodowane są rezygnacją Marka Podstolskiego, który kierował tą organizacją od 9 lat.