Rejestracja nowego statutu PZG w Krajowym Rejestrze Sądowym

2 marca 2012

W dniu 23 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie na mocy, którego zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym nowy statut PZG. Tym samym, pomyślnie zakończona została procedura uchwalenia nowego prawa związkowego zgodnego z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Z chwilą rejestracji stracił moc obowiązująca stary statut PZG i wydane do niego dokumenty wykonawcze.

Do pobrania:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki

Statut Polskiego Związku Golfa

Regulamin Zarządu Polskiego Związku Golfa

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa