Komunikat w sprawie konkursu na nowe logo PZG

31 stycznia 2012

W dniu 16 stycznia 2012 r. Komisji Konkursowa powołana przez Zarząd PZG w ramach „Konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo), wraz z systemem identyfikacji wizualnej Polskiego Związku Golfa organizowanego przez Polski Związek Golfa” wyłoniła zwycięską pracę autorstwa Daniela Faligowskiego.
Na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu rebrandingu Związku w oparciu o wyłoniony w konkursie projekt.