Zmiana w składzie Komisji Kalibracyjnej PZG

20 grudnia 2011

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r. Zarząd PZG przyjął rezygnację Włodzimierza Kronenenbergera z funkcji przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej PZG, która podyktowana została względami osobistymi. Jednocześnie, Zarząd PZG przychylił się do wniosku ustępującego przewodniczącego, powołując w to miejsce dotychczasowego członka komisji – Sławomira Pińskiego.

Tym samym, z dniem 19 grudnia 2011 r, Sławomir Piński objął stanowisko przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej PZG.