Zatwierdzenie nowego statutu PZG przez Ministra Sportu i Turystyki

20 grudnia 2011

W dniu 14 grudnia 2011 r. Minister Sportu i Turystyki zatwierdził w drodze decyzji administracyjnej nowy statut Polskiego Związku Golfa uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 30 września 2011 r. w Jabłonnie. W dalszej kolejności, nowy statut wraz z wymaganą prawem dokumentacją zostanie niezwłocznie złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym celem jego rejestracji. Uzyskanie pozytywnej decyzji KRS jest ostatecznym etapem na drodze wejścia w życie nowego prawa związkowego dostosowanego do wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Do pobrania:

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki

Statut Polskiego Związku Golfa

Regulamin Zarządu Polskiego Związku Golfa

Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa