Uchwała nr 24/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 11 kwietnia 2011 r.

22 września 2011

Zarząd Polski Związek Golfa podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków PZG stowarzyszenia Głogów Golf Club.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki