Uchwała nr 19/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 21 marca 2011 r.

7 lipca 2011

Zarząd Polskiego Związku Golfa działając z mocy upoważnienia § 28 ust. 3 Statutu PZG, podjął uchwałę o kooptowaniu do swojego składu Jacka Sochy, członka klubu golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki