Uchwała nr 17/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 7 marca 2011 r.

7 lipca 2011

Zarząd Polskiego Związku Golfa przyznał patronat honorowy turniejowi President’s Cup.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki