Uchwała nr 16/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

2 czerwca 2011

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej za rok 2011r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG:

Marek Michałowski

Protokolant:

Bartłomiej Chełmecki