Uchwała nr 08/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

2 czerwca 2011

Zarząd PZG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenie regulaminu cyklu turniejów PZGolf Junior Tour w 2011 r.
Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki