Uchwała nr 05/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2011 r.

2 czerwca 2011

Zarząd uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Golfa Kobiecego PZG za rok 2010.Sprawozdanie Komisji w załączeniu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki