Uchwała nr 03/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2011 r.

2 czerwca 2011

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Golfa w dniu 14 stycznia 2011 r.
Uchwała nr  03/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia  14  stycznia 2011 r.
Zarząd uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Kalibracyjnej PZG za rok 2010. Sprawozdanie Komisji w załączeniu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski