Uchwała nr 02/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2011 r.

2 czerwca 2011

Zarząd uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Sędziowskiej PZG za rok 2010. Sprawozdanie Komisji w załączeniu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki