Uchwała nr 01/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 stycznia 2011 r.

2 czerwca 2011

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza niniejszym weryfikację i klasyfikację sędziów PZG za rok 2010.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki