Nowy skład Komisji Sędziowskiej PZG

2 marca 2011

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztofa Góry, Zarząd PZG podjął uchwałę o powołaniu nowych członków w skład Komisji: Jerzego Błaszczuka (sędzia klasy I) oraz Maciej Guzowskiego (sędzia klasy I).

Tym samym, Komisja Sędziowska PZG fukcjonuje obecnie w składzie:

Przewodniczący: Krzysztof Góra
Członek: Jerzy Błaszczuk
Członek: Maciej Guzowski