Uchwała nr 35/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 października 2010 r.

29 grudnia 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym Podlaską Galę Golfa, która odbędzie się 12 grudnia 2010 r.

Uchwałę podjęto jednomyślnie

W imieniu Polskiego Związku Golfa

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Bartłomiej Chełmecki