Zmiany osobowe w Komisji Kalibracyjnej

23 października 2010

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej Włodzimierza Kronenbergera, Zarząd PZG podjął uchwałę o odwołaniu z Komisji Tadeusza Grodzińskiego i powołaniu w jego miejsce Sławomira Pińskiego. Tym samym, Tadeusz Grodziński będzie się teraz wyłącznie koncentrował na pracy na stanowisku Przewodniczącego Komisji Handicapowej.