Wniosek aplikacyjny PZG do Polskiego Komitetu Olimpijskiego

21 października 2010

W związku z poleceniem Międzynarodowej Federacji Golfa (International Golf Federation), Zarząd PZG rozpoczął procedurę aplikacyjną zmierzającą do uzyskania przez Związek członkostwa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Po uzyskaniu rekomendacji Polskiego Związku Szermierczego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego, Zarząd PZG złożył w kancelarii PKOl wymaganą dokumentację, określoną w Uchwale Nr 44 Zarządu PKOl z dnia 2 września 2006 w sprawie zasad i kryteriów warunkujących uzyskanie członkostwa w PKOl.