Uchwała nr 33/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 28 września 2010 r.

22 października 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił odwołać ze stanowiska Członka Komisji Kalibracyjnej Tadeusza Grodzińskiego i powołać w jego miejsce Sławomira Pińskiego.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Bartłomiej Chełmecki