Uchwała nr 32/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 2 września 2010 r.

15 października 2010

Zarząd  Polskiego Związku Golfa  po przeanalizowaniu poprawności i zupełności dokumentacji załączonej do wniosku o przyjęcie – przekształcenie i przejecie dorobku prawnego Sand Valley Golf & Country Club na Sand Valley Golf Club  – postanowił uwzględnić wniosek w całości i dokonać odpowiednich zmian.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu                                                   Protokolant
Marek Michałowski                                               Bartłomiej Chełmecki