Uchwała nr 30/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2010 r.

15 października 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym otwarcie pola golfowego Sobienie Królewskie, które odbędzie się w dniu 25 września 2010 r.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu elektronicznym.

Wiceprezes ds.prawnych i organizacyjnych
Grzegorz Puszkarski