Uchwała nr 29/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2010 r.

15 października 2010

Zarząd Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem honorowym turniej golfowy Eurobuild CEE, który odbędzie się dnia 3 września 2010 r. na polu golfowym Naterki k.Olsztyna.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu elektronicznym.

Wiceprezes ds.prawnych i organizacyjnych
Grzegorz Puszkarski