Uchwała nr 27/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 18 sierpnia 2010 r.

15 października 2010

Zarząd  Polskiego Związku Golfa postanowił objąć patronatem turniej „FOX OPEN”, który odbędzie się na polu golfowym Lisia Polana w dniu 28 sierpnia 2010 r.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu elektronicznym.

Wiceprezes ds. prawnych i organizacyjnych
Grzegorz Puszkarski