Uchwała nr 26/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 22 lipca 2010 r.

15 października 2010

Zarząd  Polskiego Związku Golfa  postanowił o organizacji we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego w dniu 9 października 2010 roku turnieju golfowego Golf & Brydż Cup na polu golfowym Lisia Polana k/Warszawy.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu:                                                 Protokolant:

Marek Michałowski                                              Bartłomiej Chełmecki